Demnogonis - kněz Xarha

Uživatelský avatar
Demnogonis
Journeyman chatter
 
Příspěvky: 359
Registrován: 3.05.2003

Demnogonis - kněz Xarha od Demnogonis » pát bře 04, 2016 10:50 pm Příspěvek

Již dlouho za ním nikdo nepřišel. Že by Luminor už nelákal nové duše, přemítal Gamar při obchůzce po hřbitově. Ty náhrobky znal už nazpaměť. Mnoho slavných jmen historie, mnoho skutků a činů hrdinů i těch nechvalně známých, řada vůdců národů, bojovníků a mágů. Mnoho hrobů neoznačených a několik těch, které byly už tak zašlé, že bylo jen stěží poznat, že zde jsou. A pár těch, které i on stěží pamatoval. V době velkého příchodu obyvatel Britannie nebyl čas na náhrobky, v té době byla smrt všudypřítomná a někteří ani nebyli pohřbeni. Tehdá to byla doba chaosu.

Zase nám to tu nějakej kobold rozhrabal,“ zamumlal si, „Chátra jedna!
Jeden z těch prastarých hrobů byl už dočista zničen, poslední zbytky náhrobku rozlomené, hlína rozhrabaná.
Pche, von tu ani nikdo nebyl pohřbenej,“ ušklíbl se Gamar.
Takový plejtvání, prázdný hroby, to by se dneska už nestalo“ rozhlédl se, jako by hledal, koho tam uložit. Aspoň mám proč zajít do města za starostou, pomyslel si, že tu máme jeden volnej, on se určitě někdo brzo najde.

…nedaleko v ten samý čas…

Síla, výdrž, energie… nic z toho tato schránka neposkytovala. Kůže jen v cárech visela na tom, co kdysi bývaly svaly. Dlouhé šedivé vlasy a vousy, jako chmýří jemné. Zuby překvapivě zůstaly na místě, zato jedna bulva byla dočista shnilá a na místě té druhé byla jen prázdnota, tou viděl svět. Hůl bude nejlepším přítelem tohoto těla, hůl a Víra.
Víra která říka, Xarh je jediným Bohem!

…uplynulo mnoho času vyplněného modlitbami…

Modlitby, Víra a Nenávist… to dává sílu, sílu ducha a sílu těla skrze Boha Xarha. Schránka tak doznala jistých změn, tu a tam mezi kostmi a cáry kůže se tvořily něco jako svaly, byť jemné a slabé. Byl už schopen mluvit a sluch stal se zdrojem informací. Jak se jen ten svět změnil. Farean obdaruje Xarhaaze! Vždycky věděl, že je ta rasa slabochů odsouzena do záhuby, ale že klesli tak hluboko, to ho překvapilo. Xarh byl potěšen.

…o několik dní později…

Co činí Xarhaaze Xarhaazem?
Víra! To je základem veškeré existence.
Moc! Té se musí dosáhnout.

Jak Xarhaaz dokáže svoji moc?
Tak jak tomu bylo po celý čas. Zotročí si Nightmare, stvoření Xarhovo.

Kněz Xarha nemůže být bez Víry. Moc používá, aby Víru prosazoval. Nightmare je symbolem Víry a Moci. Jak jí ale získá v tomto světě a tomto rozpadlém těle? Tak jako již dříve… trpělivě. Čas ho nikdy neomezoval, od doby kdy se stal knězem svého Boha, tělo bylo pouhým nutným obydlím. K zotročení Nightmare musí prve umět zotročit slabší tvory, tvory Gaiy. To jistě Xarha potěší, pousmál se pro sebe.

…o chvíli později v Luminorském lese…

Králík poslušně zastříhal ušima, poslouchal ho na slovo. Kněz Xarha upřel pohled bezedného oka a ukázal paží ke stromu. Králík se rozběhl a v plné rychlosti do stromu narazil. Bylo slyšet jemné, ale pronikavě výrazné křupnutí. Kněz se vydal ke stromu, pomalu, o holi. Tělíčko králíka se ještě klepalo, nepravidelně ale přesto s nádhernou až uspokojivou grácií. Koncem hole mu pomalu prokřupl lebku. Pousmál se a pomalu se nadechl, jakoby sbíral sílu.
Xarhu přijmu tuto nepatrnou obět, dítě Gaiy, na prahu smrti a vdechni této schránce svou sílu, tak jak jsi jí vdechl tomuto tělu!
Králík se už necukal. Bylo ticho, celý les se na chvíli zastavil. Pak se lebka začala skládat, po malých, pak po větších kouskách dohromady, obratle se seřadily do vzorné řady, svaly zaujaly své místo. Bulvy pukly a místo nich se zabydlela ta stejná bezedná prázdnota, jakou kněz hleděl na svět. Poklonil se, pronesl krátkou modlitbu a mávl rukou směrem do lesa. To co bylo roztomilým králíčkem se rozběhlo pryč od Kněze.
Brzy, brzy bude nakažen celý tento les, a to je teprve začátek,“ ohlédl se a vyrazil směrem k pasoucí se srnce.

Uživatelský avatar
Demnogonis
Journeyman chatter
 
Příspěvky: 359
Registrován: 3.05.2003

Re: Demnogonis - kněz Xarha od Demnogonis » úte bře 15, 2016 2:45 pm Příspěvek

Lidí říkají: „Přátele si drž u těla, nepřítele ještě blíž
Xarh nás učí: „Nemáš přátele, každý je Tvým nepřítelem, a nepřátele zabij, pokud jsi dost silný, využij, pokud jsi dost chytrý a ovládni, pokud jsi dost mocný.
Pravý Xarhaaz je mocný, chytrý i silný a drží volbu pevně ve svých rukou. Dokud pravým Xarhaazem nejsi, je nutné nenechat se zabít. Kněz Xarhův ale nikdy nesleví ze své Víry a smrt pro něj není překážkou, proto šíří Víru v Xarha bez ustání, navěky!

*****

Dnes byl kněz Xarha dlouze zahloubán v modlitbách, cítil přítomnost svého Boha a jeho Bůh vedl jeho kroky. Prvním znamením byl Démon, ten, jehož mu Xarh seslal, aby provázel jeho první kroky v tomto světě. Démon tak silný, že trhal koně vedví a žádný nepřítel ho ani neškrábl. Pomohl mu zesílit a kněz Xarhův nabýval své moci o poznání rychleji. Druhým znamením byla xarhaazská žena, prve hubatá a zbrklá, pak se ale pod tou sloupkou odhalila inteligence a sžíravá touha po pomstě, pomstě tak sladké, jako čerstvá krev po ránu. Kněz jí ukázal cestu Víry, která jí povede a Xarh jí pak odmění a její pomsta bude vykonána. Třetím znamením byl pak Xarhaaz, válečník, sice slabý ale s touhou po boji a mohutnými pažemi pokrytými stovkami jizev. Víra dodá mu síly a jeho činy potěší Xarha.

Tak se stal kněz Xarhův svědkem tří aspektů pravého Xarhaaze, síla v podobě válečníka, chytrost v podobě xarhaazské ženy a moc v podobě Démona. Kněz Xarha je povede, aby neztělesňovali pouze jeden aspekt, ale všechny a stali se tak neporazitelnými.

A Xarh jeho motlitby vyslyšel. Brzy Démon, který byl nucen pobývat v podobě člověka, poznal Xarhovu moc. Xarh uchopil jeho esenci a přetvořil ho tak, aby byl i mimo svou démonickou podobu symbolem moci a nadvlády… učinil ho Xarhaazem. Brzy pocítí jeho moc i další věrní.

Xarhova přítomnost v tomto světě sílí a jeho kněz s ním.

Uživatelský avatar
Demnogonis
Journeyman chatter
 
Příspěvky: 359
Registrován: 3.05.2003

Re: Demnogonis - kněz Xarha od Demnogonis » ned dub 03, 2016 11:21 pm Příspěvek

Co přináší radost knězi Boha Xarha nepatří do běžných pozemských slastí...

Tělesné potěšení, ať již s opačným nebo shodným pohlavím bylo knězi Xarha cizí, byť chápal nutnost zvýšení míry kopulace k posílení Xarhaazského národa. Naproti tomu činit jiným tělesné strasti, to byla jiná, zvláště jednalo-li se o ty změkčilé podrasy a jejich spojence. Rituály obětování a utrpení posilovaly odhodlání, dodávaly sílu a přinášely nekonečnou moc, skrze Xarha... pokud byl potěšen. Zatím se však musel spokojit s týráním a obětováním nižších tvorů, než dostatečně zesílí či získá věrné stoupence znalé rituálů a vhodných pro obnovu slávy Církve Xarhovy. A tak se luminorské lesy pozvolna plnily skoro mrtvými, umírajícími, hnijícími a opět oživenými tvory. Srdce každého nekromanta musí pookřát, když vidí králíčka bez oka, se zlomenou nožkou a vyvrhlými vnitřnostmi opět vesele hopkat po louce a trhat na kusy své bývalé kamarády.

Duchovní potěšení bylo zcela jiné úrovně. To knězi Xarha přinášelo hned několik událostí posledních dní. Xarhaazů bylo více než se zprvu zdálo a nejednalo se o slabé jedince. Mocný démon i inteligentní po pomstě toužící Xarhaazka ho stále doprovázely, až vkročil i do slovutného Gheeru. O té díře v lese, lépe se nezmiňovat… nechutní Fareané *odplivl krev*… a v Gheeru setkal se s dalšími Xarhaazy. Byl tu mocný mág s dlouhým vousem, s neutuchajícím zápalem vykonat alespoň dvě genocidy, pár rituálů a pravděpodobně i něco hraničícího s nekrofilií. A byla tu i Xarhaazka tak mocná, že i Nightmare byla jejím společníkem a ořem, úžasné! Její Víra bude jistě pevná a silná!

Ale to hlavní… Xarhaazové se opět sjednocují a síla Xarha dále roste!

Nyní kněze čeká naplnit další úroveň jeho poslání - vybudovat Svatyni hodnou Boha Xarha.

Uživatelský avatar
Demnogonis
Journeyman chatter
 
Příspěvky: 359
Registrován: 3.05.2003

Re: Demnogonis - kněz Xarha od Demnogonis » čtv dub 28, 2016 7:36 pm Příspěvek

Temnota s Tebou,“ oslovil kněze jakýsi Gwali. Podivné, pomyslel si kněz.

Když se poté Gwali přihlásil k Víře v Boha Xarha, kněz byl udiven i potěšen. Rasa, která kdysi striktně bojovala proti Xarhaazům, často po boku Fareanů či Lidí byla najednou svolna sloužit Bohu Xarhovi. Když bude věrně sloužit, možná ho nakonec ani neobětujeme, přemítal dále kněz, Xarh rozhodne o jeho osudu, až bude pravý čas.

Temnota s Tebou,“ oslovil po chvíli kněze i Xarhaaz. Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. To co se dělo potom, kněze těšilo, Víra se rozmáhala a vznikaly menší kulty Boha Xarha. Ale jedna myšlenka mu stále vířila v hlavě, Temnota, co má sakra Temnota společného s Xarhem a Vírou, je třeba nad tímto rozjímat, bádat a předat vědění. O pár dní později usedl kněz Xarha do skriptárny a chopil se kalamáře, připraveno měl hned několik pergamenů, smočil brk a jal se do sepisování.

*********

O temnotě, umění nekromancie, černé magii a Bohu Xarhovi

Prve je nutné sjednotit terminologie, poté je nutné diskutovat nad významem a důsledky záměny. Zkoumanými pojmy budiž: Temnota, umění nekromancie a černá magie. To vše v kontextu Víry a Boha Xarha.

Mějme na paměti, že tma a temnota nejsou shodné pojmy. Tma je nepřítomnost světla, které se prostí a hloupí děsí, ale neskrývá sama o sobě nebezpečí. Temnota oproti tomu představuje hrozbu, něco čemu se slabí vyhýbají, čím matky děsí děti a co samo o sobě žije svým životem, někdy i má vlastní inteligenci. Temnota ale není representována Bohem Xarhem, ani rasou Xarhaazů, ani uměním nekromancie či černou magií. Temnota je to, co dané skupině, či rase přijde cizí, nebezpečné. Pro Fareany, Gwali a některé lidi jistě představuje oživování mrtvých, pojídání obětí či proklínání jako symbol a ztělesnění temnoty, ale stejně tak pro Xarhaaze může živý les plný ševelících ptáčků a dobrosrdečných Fareanů ochotných obětovat se pro druhé představovat noční můru a temnotu toho nejvyššího rázu. Proto je temnota subjektivní a rozhodně nezasluhuje návaznost na umění nekromancie či samotnou Víru v Boha Xarha.

Stejně tak nahlížejme na využití takzvané černé magie a umění nekromancie. Pro Xarhaaze oboje představuje bytostnou podstatu Xarhaazské rasy a rozhodně nic, co by zasloužilo opovržení. Rovněž je nutné si uvědomit, že ne každý, kdo oživí mrtvého či vyvolá démona musí být nutně Xarhaaz a co je hlavní, vůbec tato umění nijak nesouvisí s Vírou v Boha Xarha. Bůh Xarh je mocný a umožňuje dosáhnout takového umění nekromancie a ovládnutí magie, jaké si ostatní rasy neumí představit, ale i přesto se tato umění a Bůh Xarha nedají považovat za totéž.

Pevně věřím, že tento stručný text osvětlí tento zásadní rozpor v chápání pojmů. Že bude pochopen i těmi méně bystrostí obdařenými a nedojde již k dalšímu nepochopení podstaty věci.

Demnogonis, kněz Boha Xarha


*********

Po dokončení textu, nechal kněz Xarha pergamen několikráte opsat písařkou znalou jazyka Xarhaazského i jazyka obecného. Posel poté roznesl pergameny těm, které kněz jmenoval.

Uživatelský avatar
Demnogonis
Journeyman chatter
 
Příspěvky: 359
Registrován: 3.05.2003

Re: Demnogonis - kněz Xarha od Demnogonis » ned kvě 28, 2017 12:50 pm Příspěvek

Slabých je jak máku a mák je pro silné jen nepatrné lechtání někde pod koleny… zato silní, těch je nutno se zbavit. Toto chápou všechny rozumné bytosti… dokonce i ti milovníci stromů a keříků.


*********

Věrných přibývalo, vlastní tábor byl založen, svatyně naplánována, vše spělo ke slávě Boha Xarha a národa xarhaazského… ale jedno ani kněz Xarhův nepředvídal. Nidaos skrze jeho služebníka, toho nablýskaného chvastouna, a Gaia skrze svou vyvolenou spojili síly, aby vzestup Xarha zastavili.

Kněz Xarhův byl náhle vytržen mimo své fyzické tělo, jeho duch uvězněn, polapen v minulosti své existence, zbaven přítomnosti, bez vlivu na budoucnost. Čas pro něj nikdy nebyl důležitý, jen tělesné schránky odcházely a přicházely, ale nyní byl uvržen mimo čas, do hlubin dávných skutků a míst, mezi ty jenž ztratily svou cestu.

Společnost mu tvořily bizarní postavy jmen dávno zapomenutých. Byl tu posel nebes s neodbytnou psychickou poruchou, kdysi jeden z nejproslavenějších templářů… i když i v těch slavných časech jejich činy nebyly zrovna slovutné. Byl tu rytíř, jenž voněl po česneku, a nemrtví se třásli strachy, byť strach cítit nemohli. Emblém Řádu slunce na jeho matném brnění vybledlý časem. Byl tu vůdce Skara Brae, jenž tak rád hrál na svůj oblíbený nástroj jen s pár strunami. Však tóny skřípavé a neladící nyní vyluzoval, trhající ušní bubínky. Byl tu i ten největší z Kharrunů, ten jenž se do všech jen navážel, schřadlý a scvrklý, jenž již ani lebkou pár sáhu nedohodil. A také jen z posledních lidských králů v modré zbroji, který byl proslaven svou láskou k ostatním rasám a klidnou povahu, s očima prázdnýma, jak když pijanovi džbán seberou.

Kněz Xarhův věděl velmi dobře, že spojenectví Bohů nevydrží dlouho, Nidaos měl málo věrných a jak budou ubývat, šance na jeho osvobození bude na dosah. Ale účel to žel splní, bez svého pastýře Xarhaazové ztratí cestu a bude nutné začít opět od začátku.

I v tomto místě bez času a beze smyslu platila jistá pravidla. Bylo na knězi Xarha, aby pravidla porušil a zlomil, aby byť jen částí své existence opět dosáhl na fyzickou schránku… shromáždil věrné, kteří ho osvobodí… a až bude jeho podstata zcelena, pak se pomstí!

Uživatelský avatar
Demnogonis
Journeyman chatter
 
Příspěvky: 359
Registrován: 3.05.2003

Re: Demnogonis - kněz Xarha od Demnogonis » úte kvě 30, 2017 4:10 pm Příspěvek

Dobrý sedlák nikdy nenechá pole ladem, ledaže by bylo vysíleno nadmírou úrody roku minulého či se soused dovtípil, kdo mu dcerku umění dospělých vychovává. Příroda je tuze mocná síla a již po pár dnech zaútočí na neobhospodařované políčko semínka plevele, ptactvo a armáda neodbytných krtků a červů. Po měsíci je kolkolem plevel, tráva a políčko obývá nespočet zvířectva. A za rok už nikdo nepozná, že to políčko vůbec kdy bylo, malé stromky vyraší a po práci člověka není ani památky.

**************

Jak pro sedláka pole je zdrojem obživy, tak pro kněze Xarha fyzická schránka je poutem k tomuto světu, umožňujíc mu šířit Víru. A jak to pole nechané ladem, i fyzická schránka bez ducha je vydána napospas vlivům okolí a Gaie, která skrze přírodu promlouvá. Fyzická schránka kněze Xarha ale není tak bezbranná jako tělo prostého sedláka. První vrána, co oko vyklovnout se pokusila, zkroutila se v bolestech, peří jí vypadalo, oči jí shnily a srdce do chvíle puklo. Její družka, nepoučitelná, klová podruhé, její vnitřnosti v prach se obracejí. Ale jak je duch kněze uvězněn daleko od své schránky, jeho moc klesá, a i když vrány a další ptactvo se už k tělu nepřiblíží, nižší tvorové pud sebezáchovy a strach neznají, neděsí je nespočet podivně zkroucených mrtvolek kolem těla Xarhaaze. Do masa se pouští červy, plíseň a hniloba se jímá povrchových tkání a nakonec i jedna odvážná vrána oko vyklovne a o pochoutku má postaráno.

Rozklad je ale pomalý, magie je silná, a když se kněz Xarha opět dotkne tohoto světa, fyzická schránka je připravena…

V prázdných očním důlcích zavíří magie, srdce sebou trhne, z lebky vylézají červy. Po chvíli je slyšet sípavý nádech do potrhaných plic. S výdechem se okolo těla tvoří nahnědlá mlha a vše živé umírá. Kněz Xarha vysává životní sílu i z posledního nejmenšího tvorečka.

Prvním slovem, které vyjde z hrdla, je jméno jediného pravého Boha.

„Xarh“

Uživatelský avatar
Demnogonis
Journeyman chatter
 
Příspěvky: 359
Registrován: 3.05.2003

Re: Demnogonis - kněz Xarha od Demnogonis » úte čer 06, 2017 5:11 pm Příspěvek

Uplynulo jen pár dní od jeho návratu, mimo Luminor se zatím nevydal, nedostávalo se mu sil. Zničená schránka nedovolovala mnoho a komplikovala i prostý sběr informací. Obyvatelé zvyklí na nejrůznější rasy, válečníky či mágy, přeci jen děsilo jeho vzezření. Že by za to mohl odporný zápach, chybějící spodní čelist či snad prázdné oční důlky? Magická proměna podoby byla žel nad jeho síly. Tu a tam se v Luminoru objevily příchozí z daleka, převážně Gwalové či Fareani… žádný ho nespatřil a kněz Xarha neměl sebemenší chuť komunikovat se zástupci nižších ras. Spatřil i dva Xarhaaze, ale ani jeden mu nebyl znám a dříve než se k nim dobelhal, byli pryč. A tak většinu času trávil v modlitbách, využívajících místního chrámu či příbytku nekromanta, kde nechával tělesnou schránku odpočívat, což zabíralo většinu jeho času. Nekromant žel nedisponoval dostatečnou mocí, aby napravil fyzické poškození a pokročilý rozklad tkáně.

******************

Xarh dlí nad svými služebníky a vede jejich kroky, tak se stalo, že kněz Xarhův poznal Zakkarii Thant

Lidská válečnice, nekromantka ve zbroji z krvavého kovu. Její aura byla pro kněze neodolatelným vábením. Musel vyvinout velkou rychlost, aby jí stihl, sípajíc, plíce téměř doslova nechal za sebou. Zprvu nevěděla, jak mu pomoci, ale pak sám Xarh vedl její kroky…

******************

Rituál nemá jméno, není zapsán v knihách nekromancie a ti, kteří ho kdysi praktikovali, již dávno nežijí, popraveni a uštváni za své umění. Rituál vyžaduje místa, místa nasáklého smrtí a magií. Takovým místem je v Luminoru nekromantova skrýš. Rituál vyžaduje i života, života mladého násilně ukončeného, tím dojde k rovnováze se smrtí. A v neposlední řadě rituál vyžaduje naprosto dokonalé znalosti nekromancie… a přítomnost vyšší moci, Boha Xarha.

******************

Kněz před ní ležel zcela obnažen. Zakkaria zkušenými pohyby odstranila poškozené tkáně, nefunkční orgány. Staré bylo vyměněno za nové, prastará magie zavířila a na prahu smrti přišel nový život, rituál byl dokončen. Kněz se zvedl z lože, tělo mladé a zdravé, až na pár malých hnilobných ložisek – znaků toho, že jeho podstata není zcelena. Zakkaria byla vysílena a kněz se vydal k modlitbám.

******************
Xarh znovu zkřížil jejich cesty sotva po pár dnech. Kněz svižným krokem kráčel od nekromanta, kde přebýval, když zahlédl Zakkarii v rozhovoru s dvěma Xarhaazy – jeden pěšmo s lukem, druhý na koni v kostěné zbroji a magickou holí. Ten den nešlo o rozpravy, ale o prosté zabíjení… v té prokleté džungli rozkládající se kolem Foxhole a na ledových pláních, kde již Gaia nebyla tak blízko a knězi jakoby sundali balvan z hrudi.

A pak položil tomu xarhaazskému jezdci tu prostou otázku, neb slyšel jak onen mág rozhovory s Xarhem se chvástá. Kněz byl zvědav a chtěl vědět, o čem Xarhaaz rozmlouval. Jezdcova odpověď ho šokovala:
„Ty by jsi to měl vědět knězi, byl jsi přeci u toho před 148 lety“

A kněz Xarhův, nesmrtelný ve své podstatě, žijící již celá staletí, v neustálé blízkosti svého Boha… nevěděl zhola nic

Uživatelský avatar
Demnogonis
Journeyman chatter
 
Příspěvky: 359
Registrován: 3.05.2003

Re: Demnogonis - kněz Xarha od Demnogonis » stř čer 14, 2017 7:17 pm Příspěvek

V místnosti bylo temno, pouze mihotavé stíny vrhané svíčkou vytvářely děsivé obrazce na stěnách, když tu plamínek problikl skrze oční důlek, tu skrze otvor na temeni lebky. U stěny místnosti byla kamenná nádoba, kruhového tvaru. Krev jemně bublala. Černé prsty uchopily mladou laň, obřadní dýka s lehkostí prořízla hrdlo. Nádoba se uspokojivě plnila. Kněz pohodil ještě se cukající mrtvolku na hromadu do rohu, již nebyla k užitku. Odložil dýku a ponořil ruce do nádoby. Jeho ústa šeptala, magie byla cítit, pronikala mu kůží, vibrovala orgány a krev se vařila.

Doufal, že rituál dokončí, nežli ho Gaia najde a skrze své služebníky ho zastaví. Dříve by si byl jist, že ho Xarh ochrání, že zabrání té fareanské couře v zasahování do xarhaazských záležitostí, ale po tom, co se před pár dny stalo, si nebyl jist. Xarh mu byl najednou daleko, jeho podstata rozervána mezi tímto světem a jeho vězením, jeho víra otřesena. Musel navázat pouto se svým Bohem, musel pochopit…

**********

Viděl sám sebe, mladého Xarhaaze na ulicích Nujelmu, viděl Ra-Sep-Re-Tepa, jak ho učí jeho první rituál a přivádí ho k víře. Viděl ten fanatismus v očích prvního kněze, ten samý fanatismus, který přivedl o léta později jeho na vrchol a učinil ho nesmrtelným.

Viděl sebe, jak prochází dvoranami Chaosu. Viděl Trinsic v jeho slávě, xarhaazské Imperium v jeho rozmachu. Viděl sebe, hlavu Církve i Říše… a viděl démony a zánik starého světa.

A pak uviděl svět nový, svět jiný, svět, kam jeho Bůh i ostatní byli vyhnáni. Svět nových možností a svět jiných pravidel. Viděl úpadek xarhaazské rasy, úpadek víry a viděl sebe, starého kněze s břemenem starého světa… kněze, který již patřil minulosti.


**********
Otevřel oči a pohlédl do nádoby, krev se již nevařila, avšak utvořila hladký povrch a v něm kněz Xarha neviděl Demnogonise, ale viděl mladou tvář a mladé tělo. To, které mu dala Zakkaria Thant. Viděl příležitost a viděl budoucnost… a věděl, co musí udělat.

Tomuto světu je nutno se přizpůsobit. Bude se učit, bude sílit, bude budovat víru… ne na základě fanatismu, ale takovou, aby xarhaazská rasa opět byla tam, kde si zaslouží. Skrze víru získá Xarh sílu, skrze víru zcelí svou podstatu, skrze víru je vše možné.

Demnogonis svede svůj boj mimo čas, povede jeho kroky a bude mu mentorem. Semai bude jeho věrným akolytou, pozná svět a přivede novou víru… a Xarh jim oboum bude na blízku.

Uživatelský avatar
Demnogonis
Journeyman chatter
 
Příspěvky: 359
Registrován: 3.05.2003

Re: Demnogonis - kněz Xarha od Demnogonis » úte črc 04, 2017 12:31 pm Příspěvek

Roucho odložil do rohu místnosti, sňal kápi i kostěnou přilbici, z rukou sejmul kostěné rukavice. Semai poklekl, v pokoře sklopil hlavu a očekával příchod kněze Xarha. Činil, jak mu kněz nakázal a poznával svět, hledal věrné Xarhaaze, zesílil a hlavně byl věrné Víře a mnoho času strávil v modlitbách. Doufal, že kněz bude spokojen a nepotrestá ho.

**********

Krev v nádobě se zavlnila, kněz přicházel. Plameny svíček zuřivě zamihotaly a zhasly. V místnosti poklesla teplota. Byla cítit prastará magie, vzduch jakoby praskal a syčel.

Semai otevřel oči a pohlédl do nádoby. Tvář kněze Xarha byla těžko rozeznatelná, jen hluboká temnota v očních důlcích zuřivě vířila, ústa pevně sevřená, skrze tenkou kůži prosvítající lebka. Avšak nebylo pochyby o tom, že to byl Demnogonis, ten jenž rozhodoval o jeho bytí a nebytí.

**********

Nepřirozený hlas, přicházející jakoby odnikud a zároveň odevšad promluvil k Semaiovi:

Služebníku Xarhův a akolyto knězův, Tvé činy jsou nicotné. Očekával jsem mnohem, mnohem více!

Semai jen stiskl rty a hlouběji sklopil hlavu, věděl, že trest kněze ho nemine. Potrestání nikdy nebylo trvalé, to by poškodilo jeho službu knězi, ale takové, které šlo napravit, byť fáze mezi trestem a nápravou byla vždy nesmírně bolestivá.

Tvůj trest bude nyní odložen, je třeba konat rychle. Nalezl jsem rituál, cestu krvavé magie, která zlomí pouto té děvky Gaiy. Bude nutné učinit přípravy!

Semaiovi se ulevilo, i když trest jednou jistě přijde. Šance na osvobození kněze ho naplnila nezměrnou radostí. Ale s radostí přišla i titěrná pochybnost, kdesi v koutku mysli mu utkvěl ten rozhovor, ten jenž vedl s knězem Gaiy při jejich střetu v poušti. Jak to, že kněz o zajetí kněze Xarha nic nevěděl? Lhal? Musel lhát, je to přeci Farean.

Najdi a využij věrné… rod tar Amanů, Federiku, Renor´Alure a další Xarhaaze, i ten lidský rod Thantů. Ti pomohou s přípravou rituálu. Najdi i ty, kteří krvavou magii znají, Nexius nazývajíc se Mocný, ten bude vhodný, neb rituál bude náročný.

**********

Kněz se vzdálil do světa mimo tento svět, poté co Semaiovi sdělil detaily rituálu. Vše bylo zaznamenáno na pergamenech. Místo, čas, reagenty, zaklínadla a druh oběti. Semai se oblékl, zahalil se kápí a vydal se tajnou cestou zpět do Luminoru.

O chvíli později se mohl akolyta Xarha zaradovat, jednu ingredienci už nalezl, pěkně mladou, zelenou a plnou krve.

Uživatelský avatar
Demnogonis
Journeyman chatter
 
Příspěvky: 359
Registrován: 3.05.2003

Re: Demnogonis - kněz Xarha od Demnogonis » pon črc 24, 2017 6:19 pm Příspěvek

Poslední dobou trávil většinu času v temné kobce, společnost mu tvořili jen mihotavé svíce. Knězova přítomnost byla stále sporadičtější, ztrácel se mu a přesto pokaždé když byl přítomen, byl Semai blíže k jeho osvobození. Rituál, který kněz zamýšlel, byl nesmírně náročný, a přestože se původně zdálo vše jasné, bylo nutné pochopit ještě mnohé. Ale jak již staří mudrcové a kněží mívají ve zvyku, je třeba pochopit minulost, aby bylo možné ovlivnit budoucnost.

**********

„Akolyto, již víš, že rituál bude na magii krve založen, základní ingredience znáš. Avšak to nebude stačit, zkoumal jsem magii, která mě spoutala a bude nutno mocnějších sil, propletení škol magie. Rituál, jenž vykonáš má své kořeny v prastaré historii, kdy starý svět byl na svém počátku, kdy Xarh stvořil naši rasu, kdy Xarhaazové byli zrozeni v temném a chladném podzemí...“ hlasem odnikud promlouval kněz, Semai poslušně naslouchal a zapisoval.

„Xarhaazové byli dalším evolučním krokem, nadřazenou rasou, obdařenou Bohem Xarhem darem té nejmocnější magie. Po staletích vystoupila naše rasa na povrch a tím dnem počínaje jsme budovali naše Impérium, stavěli paláce a zdokonalovali magické umění.

Xarh na nás shlížel a byl potěšen, děti Gaiy zcela bezesporu nedosahovaly takových úspěchů, rozvoje a moci. Však k úplné dominanci nedošlo, síly ve světě se vyrovnaly a války byly ne jen vyhrávány ale i prohrávány. Xarhova moc by nám jistě zajistila rychlé vítěztví, ale přítomnost Ura, Xarhova stvořitele byla blízko neb démoni byli zahnáni do temných koutů vesmíru, jeho bratři uvězněni v prázdnotě.

Xarh však cítil, že démoni se vrátí a že jeho stvořitel s nimi bude opět svádět boj a odvrátí tak pozornost od tohoto světa. Proto Xarh tajně studoval Chaos a předával učení svým vyvoleným. Xarhovi kněží a arcimágové pak přivolávali démony, byť nesrovnatelně slabší, jelikož bariéra stvořená Urem chránila starý svět. A pak Bůh Xarh nalezl skulinu, rituál proplétající školy magie, rituál tak mocný, že skrze bariéru nejmocnější démony přivolat umožní. Tak tedy Xarh vyvolil z řad nás, jeho dětí, čtveřici mágů a nejvyššího kněze, ve snech a modlitbách k nám promlouval, učil nás a připravoval. V co tento rituál vyústil, je dobře známo, starý svět zanikl rukou démonů a nyní se nacházíme na tomto světě. Proradný Ur Boha Xarha přelstil, nebránil starý svět, jak se Xarh domníval, avšak umožnil příchod do světa nového.

Xarh zuřil a jeho vyvolený mág, jeden z pěti účastnících se rituálu, mág ovladající magii smrti, Milamber, byl obdařen mocí nad hranici chápání. Milamber měl zajistit, aby žádná z ras neprošla portálem, avšak byl poražen. A tak Xarh byl donucen přijmout realitu, zachránit zbylé Xarhaaze a přejít společně s dalšími Bohy do světa nového. Mezi těmi, kdo prošli, byli i tři účastníci rituálu. Já, kněz Xarhův, ovládající moc víry, mágyně Asheara ovládající živly a mág ovládající magii krve, Natus Cainum. Poslední účastník rituálu, ten jenž oplýval magií Chaosu, se stal generálem démonických armád a byl ztracen spolu se starým světem, jeho jméno zapomenuto.

V novém světě jsem přicházel a odcházel, má podstata úzce spojena s naším Bohem a Vírou. Mágyně Asheara postupně podléhala podstatě živlů, zevnitř sžírána ohněm. Cestovala jako temná bouře, kde udeřil blesk, tam stála ona a přinášela smrt. Cesta mágyně Asheary skončila v ruinách Darkmooru, kde ji prý sama země pohltila. Natus Cainum využíval magie krve, vysávajíc životní energii a sílu ostatních prodlužujíc si svůj vlastní život, slabé ovládal poutem krve a posléze založil vlastní kult mimo xarhaazskou říši. Naposledy byl spatřen na odchodu z Darkmooru se svými otroky směřujíc kamsi do pouště, kde možná žije dodnes.“

**********

Taková byla historie. Kněz Semaiovi posléze zjevil, že přivést démony na tento svět Xarh již nezamýšlí, avšak rituál, který kdysi prolomil bariéru stvořenou Urem, by jistě byl vhodný i pro prolomení bariéry stvořené Gaiou a Nidaem, a tím i jeho osvobození, byť v daleko menším rozsahu a bez přímého zásahu Boha Xarha.

„A tedy můj akolyto je třeba nalézt čtyři věrné, zastupující Chaos, Krev, Smrt a Živly. Ty budeš zástupcem Víry a nádobou pro mou podstatu, až se navrátím,“ promlouval kněz k Semaiovi po několika dnech, když se mu opět podařilo částečně vstoupit na tento svět."

„Esenci krve oběť představovat bude, o té již víš, avšak další ingredience jsou třeba. Esenci smrti mocný nekromant svede přivolat či kosti mocných mágu stačit mohou, esenci chaosu krev démonů zajistí, esenci Víry představuješ Ty můj akolyto. A esenci živlů třeba nalézti. Pak rituál vykonáme na místě, které již znáš, v čas vhodný.“


**********

Semai byl opět o kousek blíže, čas návratu kněze byl na dosah. Renor´alure zajistí oběť, Nexius jistě svede přivolat esenci smrti a další Xarhaazové též pomohou.. Sarkhan, Rixava, Dominius. Rod Thantů jistě bude vědět, kde krev démonů lze pořídit. Jen ta esence živlů, to bude oříšek, ani mocný mág Nexius nevěděl, kde by se mohla nalézat. Bude třeba rozmlouvat s knězem, snad mu poskytne vodítko. Semai doufal, že se kněz brzy vrátí na tento svět, stačí jen na chvíli...

A pak již vše bude připraveno a Gaia pozná sílu xarhaazského národa!

Uživatelský avatar
Demnogonis
Journeyman chatter
 
Příspěvky: 359
Registrován: 3.05.2003

Re: Demnogonis - kněz Xarha od Demnogonis » úte srp 01, 2017 10:11 am Příspěvek

Semai se hluboce poklonil, po dlouhém čekání konečně cítil knězovu přítomnost.
„Můj pane, vykonal jsem, jak jsi mě žádal. Shlédl jsem setkání těch, kteří se střetli s démony.“

Krev v nádobě se zavlnila, hlas odnikud a odevšad rezonoval v Semaiově hlavě.
„A co jsi spatřil můj akolyto? Kdo stojí na čí straně? Jak mocní jsou Fareané?“

Semai se ušklíbl, tuto otázku očekával a věděl, že jeho odpověď kněze potěší.
„Fareané nejsou mocní, spíše nemocní… nemocní svým zevnějškem, tlacháním a nedostatkem tělesného uspokojení. Některé pouze zajímala přítomná Gwalka nikoliv téma démonů, jejich představitel Fensalir, ten stále jen opakoval, že jsou démoni tu a tam. Žádná informace nebyla užitečná, krom jediné… Démonů je mnoho a přicházejí další, z Arghanu… portál byl tedy otevřen.“

Skřípající smích trval dlouho, nežli kněz opět promluvil.
„Fareané jsou tedy stále stejní, stromomilní tlučhubové. Co lidé, Gwali a Zorai?“

„Zorai se ani neobtěžovali, jsou dosti silní se bránit. Gwali zastupovala jistá Daryanna, ale ke slovu se skorem nedostala, lidé tam nebyli. Jen Altaj, kterého ale těžko zařadit. A tedy představitelé Gheeru,“ měl již Semai připravenou odpověď.

„Přednesl jsi jim naši nabídku?“

„Ano knězi, vědí, že bez nás to nepůjde a že máme svou cenu. Rovněž vědí, či spíše věří, že my nejsme zdrojem démonů.“

Kněz se na chvíli odmlčel, vzduch zhoustl, krev zuřivě zabublala.
„Dobře jsi jednal akolyto. Nyní je čas zjistit, kdo nebo co za démony skutečně stojí. Buďto se staneme jejich pány nebo je zničíme. Spěchat ale není nutné, evidentně mají spadeno na Fareany. A zatímco se oni obávají démonů, provedeme rituál a já budu zpět!“

Kobkou rezonovalo slovo „zpět“ ještě notnou chvíli, pak kněz odešel.

************************

Semai se pomalu zvedl a připravil se k modlitbě, tentokráte ne jen tak ledajaké. V koutě byla v kleci gorila, zvíře, ze kterého Fareané vzešli, dobrá oběť Bohu Xarhovi. Semai potřeboval odpovědi a věřil, že mu je Xarh poskytne. O chvíli později se již zvíře svíjelo v krutých bolestech, krev zachycena do připravené nádoby. Semai krev postupně odebíral, až vytvořil celý symbol „X“ a usedl do jeho středu. Modlil se dlouho, hodiny a dny plynuly, vyčerpání ho zmáhalo, ale on vytrval, odpovědi přijdou…

Kdo ovládá démony? Kde se nalézá maska mágyně Asheary?


Zpět na Ozvěny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron